Teenused

Dokumendihaldussüsteemi loomine ja juurutamine

Ettevõtte dokumendihalduse analüüs, vajaduste väljaselgitamine, asjaajamiskorra, dokumentide loetelu väljatöötamine, elektroonilise dokumendihalduse juurutamine, töötajate koolitamine

Arhiivide korrastamine, otsisüsteemi (teatmestu) loomine, säilitustähtaja ületanud dokumentide hävitamine

Esita küsimus või hinnapäring